Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.36
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti pana XY, bytem Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o zrušení poplatku 30,- Kč za STA

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, nájemce bytu č. XY v domě čp. 1094, v ulici Žufanova o zrušení poplatku ve výši 30,- Kč měsíčně za STA v bytě


II. ZAMÍTÁ

žádost pana XY, bytem Žufanova čp. 1094 o zrušení poplatku ve výši 30,- Kč/měsíc za STA v bytě.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF