Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.16
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Laudova 1016, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost manž. XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s příslušenstvím v 8.podlaží, tj. 7.patře domu čp. 1016, Laudova ul., Praha 6 –Řepy  a to v rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s nimi žije ve společné domácnosti.

        
II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření  smlouvy o změně nájemní smlouvy a o vzniku společného nájmu bytu o velikosti 3+1/L s příslušenstvím v 8.podlaží, tj. 7.patře domu čp. 1016, Laudova ul., Praha 6 - Řepy na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb., a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na schválení uzavření smlouvy o změně nájemní smlouvy a o vzniku společného nájmu bytu  v Laudově ulici čp. 1016, Praha 6 – Řepy s paní XY, panem XY a paní XY k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF