Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.37
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu, Galandova 1233, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+k.k. s příslušenstvím v 9.podlaží, tj. 8.patře domu čp. 1233, Galandova  ul., Praha 6, Řepy

II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+k.k. s příslušenstvím v 9.podlaží, tj. 8.patře domu čp. 1233, Galandova ul., Praha 6 - Řepy na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb., a dalšími platnými předpisy.
 
III.ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v Galandově ulici čp. 1233, Praha 6 - Řepy s paní XY k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF