Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.6
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k záměru výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova na pozemku č. 342/5, k. ú. Řepy


II. vyslovila nesouhlas se záměrem výstavby rodinného domu v ul. Hofbauerova


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové napsat stanovisko investorovi

Tisk Export článku do PDF