Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.20
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu. v domě čp. 1120 v Bazovského ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost nájemců bytu v domě čp. 1120 v Bazovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a o změnu smluvního nájemného na regulované.

II. schvaluje vystavení nájemní smlouvy od 1.7.2007 na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF