Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.26
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1195 ve Vondroušově ulici.


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu s podmínkou doplacení nákladů soudního řízení ve výši 14.968,- Kč s podmínkou uzavření dodatku NS na dobu určitou 1 roku.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF