Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.30
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti GSG s.r.o. o postup v případě neumožnění zaměření bytových jednotek pro zpracovaní prohlášení vlastníka III. a IV. etapy prodeje obecních bytů do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. projednala žádost GSG s.r.o. o postup v případě neumožnění zaměření bytových jednotek
pro zpracovaní prohlášení vlastníka III. a IV., popřípadě další etapy prodeje obecních bytů do
osobního vlastnictví

II. schvaluje porovnat výměry stejně situovaných jednotek v ostatních podlaží s projektovou
dokumentací nepřístupného bytu ani po 3.výzvě a pro zápis nepřístupné bytové jednotky do
prohlášení vlastníka zvolit nejvyšší výměr ze všech již zaměřených stejně situovaných a
velikostně odpovídajících bytových jednotek. GSG s.r.o. doručí 3.výzvu s pevným termínem ke zpřístupnění bytu do 7.dnů a s upozorněním, že seznam nepřístupných bytů po 3.výzvě bude zveřejněn na vývěsce příslušného domu. Pro následující etapy tento postup dodržet s tím, že seznam nepřístupných bytů bude zveřejněn již po 1.výzvě.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF