Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.27
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti CSZS o možnost využití dalších nebytových prostor v komplexu bývalých jeslí v Socháňově ul. 1221 pro potřeby NZDM

Rada MČ

I. projednala žádost sociálně zdravotní komise RMČ  o  možnost využit další nebytové prostory v komplexu bývalých jeslí v Socháňově ul. 1221 pro potřeby NZDM.

 
II. žádost o využití neobsazených prostor v areálu bývalých jeslí v Socháňově ul. 1221, Řepy v 1. poschodí pro potřeby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež prozatím zamítá.

Tisk Export článku do PDF