Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.16
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy o odpuštění dlužného nájemného a o zrušení exekučního příkazu

Rada MČ

I. projednala žádost bývalého nájemce bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici, o odpuštění dlužného nájemného a o zrušení exekučního příkazu.


II. zamítá prominutí dluhu a jeho příslušenství a zastavení exekuce proti žadateli


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF