Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.33
ze dne 08.04.2009

Usnesení k žádostem o příspěvky na zahraniční studijní pobyty

Rada MČ

I. neschvaluje poskytnutí finančních prostředků na studijní pobyty v zahraničí, vzhledem k tomu, že Městská část nemá zřízen obdobný fond a nejsou rozpočtovány prostředky na podobné účely.

Tisk Export článku do PDF