Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.15
ze dne 11.02.2008

Usnesení k výměně výtahů v ZŠ Socháňova 1139 , Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky "Výměna výtahů v ZŠ Socháňova 1139"zadané v souladu s ustanovením § 12 odst. 2  a § 38 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy OTIS a.s., Jana Opletala  1279, 690 59, Břeclav

Pobočka: Želetavská 1444/9, 140 00, Praha 4 , IČ : 423 24 254

Nabídková cena bez DPH : 1 919 410,- Kč , vč.DPH : 2 284 098,- Kč.


III. ukládá OÚRI  zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF