Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.32
ze dne 17.03.2008

Usnesení k vyjádření k záměru převodu výkonu SSP na Úřad práce hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala záměr převodu výkonu SSP na Úřad práce hl.m. Prahy


II. souhlasí se záměrem převodu výkonu SSP na Úřad práce hl.m. Prahy za následujících podmínek:
a) bude nadále zachován provoz stávajícího pracoviště na území MČ Praha 17
b) bude zachováno stávající personální složení pracovníků předmětného pracoviště
c) se strany Úřadu práce hl.m. Prahy bude MČ Praha 17 hrazeno nájemné minimálně na úrovni v místě obvyklého a dále hrazeny další náklady přímo spojené s užíváním pronajatých prostor


III.  ukládá   tajemníkovi zaslat schválené stanovisko orgánům HLMP

Tisk Export článku do PDF