Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.34
ze dne 09.04.2008

Usnesení k vyhodnocení výzvy z 3/08 doručené nájemcům bytů v objektech v ul. Galandova ve smyslu usn. 28.39  z 20.2.2008 k provedení regenerace objektů v dané lokalitě MČ nebo až nově vzniklým SVJ a dále na výměnu oken

Rada MČ

I.  projednala vyhodnocení výzvy z 3/08 doručené nájemcům bytů v objektech v ul. Galandova ve smyslu usn. 28.39 ze dne 20.2.2008 k provedení regenerace objektů v dané lokalitě MČ nebo až nově vzniklým SVJ a dále na výměnu oken,
 
 
II.  bere na vědomí 70,71 % zájmu o provedení regenerace až nově vzniklým SVJ v objektu Galandova 1235-1238


III. schvaluje před zahájením prodeje bytových jednotek
3.1. výměnu oken v objektu Galandova 1232-1234
3.2. výměnu oken v objektu Galandova 1239-1242
3.3. dokončení kontaktního zateplovacího systému na fasádě objektu Galandova 1243-1246
3.4. zveřejnění vyhodnocení výzvy nájemcům vč. závěru RMČ v Řepské 17


IV. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF