Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.27
ze dne 21.01.2008

Usnesení k výběru poskytovatele právního poradenství

Rada MČ

I. projednala výběr dodavatele právnických služeb.


II. schvaluje přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 6  zákona č. 137/2006   Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování právního poradenství  Advokátní kanceláře JUDr. Oldřich Chudoba, Kvestorská 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45710023, DIČ CZ520531431.
Nabídková cena:  29 750 Kč vč. DPH - měsíční paušál za 30 hod. práv služeb
   1 547 Kč vč.DPH/hod - v případě poskytnutí služeb nad rámec paušálu


III. ukládá
a) tajemníkovi ÚMČ zajistit dopracování smlouvy a odsouhlasení s druhou smluvní stranou,
b) KTA informovat uchazeče o výsledku řízení o udělení zakázky
c) starostce podepsat předmětnou smlouvu po jejím dopracování

Tisk Export článku do PDF