Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.14
ze dne 21.01.2008

Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1152/7 o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu č.p. 1152 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku

Rada MČ

I.byla seznámena s uvolněním bytové jednotky č. 1152/7 o velikosti 4+1/L, 4. podlaží,  domu Vondroušova 1152 s dlužnou pohledávkou.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  ve smyslu změny Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku městské části Praha 17, schválené usnesením ZMČ č. 6.13 ze dne 13.6.2007, vypsat I. kolo výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1152/7 o velikosti 4+1/L, 4. podlaží domu  Vondroušova 1152 na pozemku parc.č. 1293/275 za nejvyšší nabídku, resp. tržní cenu, s minimální požadovanou částkou 2.600.000,- Kč. Výběrového řízení se může zúčastnit občan  ČR s trvalým bydlištěm v m.č. Praha 17, v k.ú. Řepy, který v den podání nabídky dovršil alespoň 18 let věku a není nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF