Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.22
ze dne 21.01.2008

Usnesení k volnému  bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici

Rada MČ

I) byla seznámena s uvolněním bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici.

II) schvaluje návrh majetkové komise č. 14 ze dne 14.1.2008 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY, Bazovského 1118 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu v  domě čp. 1118 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. V případě, že jmenovaná byt odmítne, náhradníky jsou manželé XY , Žufanova 1093 s podmínkou, že ukončí dohodou nájem v domě čp. 1093 v Žufanově ulici.

III) souhlasí s návrhem majetkové komise č. 14 ze dne 14.1.2008 pronajmout byt č. 45 o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici po uvolnění žadatelům o pronájem obecního bytu manželům XY , Vondroušova 1211 (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. V případě, že jmenovaní byt odmítnou, náhradníkem je pan XY , Španielova 1311 (1 osoba) za stejných podmínek.

IV) ukládá vedoucí OSOM
a)vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp.
1118 v Bazovského ulici a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu.
b) po uvolnění bytu č. 45 o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici předložit
návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF