Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.12
ze dne 17.03.2008

Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. patře domu čp. 1137 v Jiránkově  ul., Praha-Řepy. Byt je určen k odprodeji.

Rada MČ

I. projednala přidělení volného bytu  o vel.2+k.k. s přísl. v 9. patře domu čp. 1137 v Jiránkově  ul., Praha-Řepy jako náhradní žadatelce z evidence žádostí o pronájem náhradního obecního bytu (kategorie 4) paní XY, trvale bytem Bendova 1123, Praha -Řepy. Žadatelka je vedena v evidenci žádostí o pronájem náhradního obecního bytu od 5.10.1994 


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. patře domu čp. 1137 v Jiránkově ulici paní XY, trvale bytem Bendova 1123, Praha -Řepy jako náhradní byt za byt v objektu MŠ, který musí být uvolněn z důvodu rekonstrukce MŠ a bude využit v rámci  rekonstrukce pro prostory MŠ.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy s podmínkou, že žadatelka ukončí dohodou nájem bytu v objektu MŠ Bendova čp. 1123, Praha- Řepy


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF