Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.5
ze dne 17.09.2007

Usnesení k volnému bytu č. 36 o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici s dluhem

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 36 o vel. 3+1/L, 6. podlaží, Jiránkova 1135 s dlužnou pohledávkou.


II. schvaluje ve smyslu pravidel výběrového řízení na pronájem bytů v majetku m.č. Praha 17 schválených ZMČ dne 19.4.2006 vypsání I. kola výběrového řízení na pronájem uvedeného bytu s tím, že pohledávka ve výši 443.545,- Kč bude odkoupena za minimální požadovanou částku 444.000,- Kč, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF