Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.5
ze dne 15.10.2007

Usnesení k vánočnímu prázdninovému provoz v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková.

Rada MČ

I. byla seznámena se systémem vánočního prázdninového provozu v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková.


II. bere na vědomí vánoční prázdninový provoz v Mateřské škole Laudova od 27. do 31 12. 2007, pokud rodiče své děti přihlásí do 7.12. 2007.


III. ukládá OŠK zajistit informaci o vánočním prázdninovém provozu pro všechny mateřské školy a na jejich místa výkonu a ředitelce MŠ Laudova zajistit vánoční prázdninový provoz v místě výkonu Opuková v případě minimálního počtu 5 přihlášených dětí.

Tisk Export článku do PDF