Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.21
ze dne 08.07.2009

Usnesení k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání


II. ZPLNOMOCŇUJE

starostku městské části - pí Jitku Synkovou k podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání

Tisk Export článku do PDF