Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.10
ze dne 27.06.2007

Usnesení k stanovení platu podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a stanovení příplatku za vedení pro nově jmenované ředitelky mateřských škol

Rada MČ

I. bere na vědomí plat a stanovení příplatků za vedení nově jmenovaným ředitelkám mateřských škol, pí Bc. Aleně Lucové a pí Marcele Bezouškové.


II. ukládá personálnímu a platovému odd. zpracovat předložené návrhy.
Tisk Export článku do PDF