Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.32
ze dne 08.08.2007

Usnesení k rozšíření městského kamerového systému

Rada MČ

I. projednala návrh na rozšíření městského kamerového systému, včetně lokalit umístění dalších čtyř kamer na území městské části


II. schvaluje návrh na rozšíření městského kamerového systému, včetně lokalit umístění dalších čtyř kamer na území městské části.


III. ukládá zpracovat odborem krizového řízení ÚMČ Praha 17 žádost řediteli odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy na vybudování uvedených kamerových stanovišť.
Tisk Export článku do PDF