Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.44
ze dne 19.05.2008

Usnesení k revokaci usnesení RMČ č. 433 ze dne 23.8.2006 k využití volného nebytového prostoru - ateliéru Nevanova  čp. 1079

Rada MČ

I. projednala revokaci části usnesení č.  433 ze dne 23.8.2006, týkající se využití volného nebytového prostoru - ateliéru Nevanova čp. 1079 v souvislosti s Usnesením RMČ Prahy 17 č. 31.20 ze dne 9.4.2008 ke zvýšení nájemného za pronájem NP - ateliérů v majetku MČ Prahy 17


II. schvaluje revokaci části usnesení, týkající se NP o vel. 46,50  - ateliéru v Usnesení č. 433 ze dne 23.8.2006: nebytový prostor v suterénu domu čp. 1079 v ul. Nevanova o velikosti 46,50m2 ponechat jako krizový byt a v souvislosti s tím zajištění osazení elektroměru a způsobu  placení stálých poplatků za elektroměr a topení


III. ukládá vedoucí OSOM dát pokyn správní firmě Optimis s.r.o. k vrácení elektroměru a ukončení temperování nebytového prostoru - ateliéru  Nevanova čp. 1079 o vel.46,50m2

Tisk Export článku do PDF