Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.38
ze dne 27.06.2007

Usnesení k rekonstrukci výtahů Vondroušova 1217-1218, Oprava výtahů Španielova 1281 - 1283

Rada MČ

I. projednala návrh na zajištění výběru zhotovitele na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2007 Sb. o veřejných zakázkách.

II. zmocňuje firmu Optimis ve věci výběru zhotovitele v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na Rekonstrukci výtahů Vondroušova 1217-1218 .Výběr zhotovitele provede současně s Opravou výtahů Španielova 1281-1283.

III. ukládá odboru stavebnímu sledovat, aby po rekonstrukci nedošlo ke zmenšení kabin výtahů.
Tisk Export článku do PDF