Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.45
ze dne 08.09.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku - zahrádkářská kol. u Karlovarské ul.

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Eliášova, Praha 6  o převedení nájemní smlouvy  na nového nájemce pana XY, Na Vartě, Praha 2. Jde o  pronájem části pozemku v lokalitě u ul. Karlovarská v k.ú. Řepy.

 
II. schvaluje ukončit  nájemní smlouvu s panem XY k 30.9.2008 a uzavřít novou smlouvu o nájmu části pozemku  o výměře 775m2  s panem XY od 1.10.2008.


III.  ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku  v lokalitě ul. Karlovarská s panem XY, Praha 2 a ukončit pronájem tohoto pozemku s panem XY.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF