Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.1
ze dne 15.10.2007

Usnesení k projednání záměru na novostavbu administrativního objektu na pozemcích č. parc. 1352/151, 1352/152, 1352/153, 1351/51 k.ú. Řepy v ulici Reinerova, Praha - Řepy

Rada MČ

I. projednala  záměr na  využití pozemků č. parc. 1352/151, 1352/152, 1352/153, 1351/51 k.ú. v ulici Reinerova.


II. souhlasí  s předloženým  záměrem administrativního objektu s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF