Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.12
ze dne 12.11.2007

Usnesení k projednání přijetí nabídky  na veřejnou  zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektové dokumentace "Výměna oken, zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" a její financování

Rada MČ

I. projednala  přijetí  nabídky veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace "Výměna oken, zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"a jejím financováním.


II. souhlasí  s přijetím  nabídky firmy Ing.  Antonín Wachtel, Komenského 611/499, 435 01 Most, IČO 134 55 087, nabídková cena bez DPH  370 080 Kč., vč. DPH 440 395,20 Kč. Financování bude zahrnuto do návrhu rozpočtu na r. 2008  .

Tisk Export článku do PDF