Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.5
ze dne 20.08.2007

Usnesení k projednání dodatku č. 1 víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava fasády úřadu M.č. Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy".

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím dodatku č. 1 víceprací firmy Domistav CZ, a.s. Foersterova 897, Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, 150 00 Praha 5,IČ:274 81107, DIČ:27481107, cena bez DPH 117 165,73 Kč., vč. DPH 139 427,22 Kč.


II. ukládá OÚR postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF