Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.20
ze dne 31.10.2007

Usnesení k projednání a schválení  Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17

Rada MČ

Rada odkládá projednání a schválení OŘ na příští jednání RMČ
Tisk Export článku do PDF