Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.13
ze dne 04.06.2007

Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 13.6.2007

Rada MČ

I. projednala návrh programu jednání ZMČ dne  13.6.2007

II. odsouhlasila návrh programu jednání ZMČ dne  13.6.2007:
Kontrola zápisu
Rozdělení odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na území městské části za rok 2006
Zpráva o plnění rozpočtu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2007
Změny rozpočtu k 31.5. 2007
Prodej II.etapa 
-Seznam oprávněných nájemců pro prodej jednotek bytového domu Španielova č.p. 1261 až  
 1266 v  m.č. Praha 17
 - Návrh znění  smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
Prodej I.etapa
- Seznam oprávněných nájemců pro prodej jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1154 až  
   1160 v  m.č. Praha 17
Doplnění seznamu domů určených k odprodeji - záměr č. 022/07/OSOM
Volný byt č. 7 o vel. 1+k.k s přísl. ve 2. podlaží domu čp.1052 v Nevanově ulici, Praha 17 - Řepy
Úplatný převod pozemků- vjezdy k RD domům, lokalita Na Fialce I
Úplatný převod pozemku č. parc. 1352/218
Revokace Zásad odprodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17
- návrh zastupitele SNK ED
Změna v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007
Přenos kompetence na radu MČ v době letních prázdnin
Návrh na zařazování příspěvků opozičních zastupitelů do Řepské sedmnáctky
Petice za zařazení bytů v domech Makovského 1222, 1223, 1224 a 1225, 1226, 1227 do odprodeje
Náměty a připomínky členů ZMČ

III. ukládá KZ  postupovat ve smysl tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF