Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.6
ze dne 08.12.2008

Usnesení k prodeji vyřazené výpočetní techniky za symbolickou cenu 1 Kč Centru sociálně zdravotních služeb pro potřeby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klub 17

Rada MČ

I. souhlasí s předloženým návrhem na prodej vyřazené výpočetní techniky (10 ks PC se základním příslušenstvím) za symbolickou cenu 1 Kč Centru sociálně zdravotních služeb pro potřeby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klub 17 po jejím vyřazení z evidence majetku.


II. ukládá tajemníkovi ÚMČ ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení, zabezpečit předložení záměru ke schválení ZMČ Praha 17, přijmout příslušná opatření k následné realizaci

Tisk Export článku do PDF