Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.19
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Španielova č. p. 1267 až 1269<BR>1. Seznam oprávněných nájemců pro prodej&nbsp; bytových jednotek bytového domu Španielova č.p.&nbsp; 1267 až&nbsp; 1269 v m. č. Praha 17<BR>2. Návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Rada MČ

I. projednala  prodej bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o vlastnictví bytů, v ul. Španielova č.p. 1267 až 1269 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17 usn. č.  5.15 ze dne 16.5.2007

II. doporučuje ZMČ:
1. schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném   
    znění zákona o vlastnictví bytů,  v ul. Španielova č.p. 1267 až 1269 v m.č. Praha 17    
     oprávněným nájemcům
2. schválit  seznam oprávněných nájemců
3. schválit návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF