Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.14
ze dne 17.09.2007

Usnesení k přijetí nabídky na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Žufanova č.p. 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Žufanova č.p. 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy"

II. souhlasí s přijetím nabídky firmy MCT s.r.o., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, IČO: 16555881. Nabídková cena je bez DPH 144 300 ,-Kč, vč. DPH 171 717,- Kč

III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo

IV. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF