Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.74
ze dne 15.06.2009

Usnesení k poskytnutí daru pro pořádání akce „Řepský silák“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000, - Kč v rámci pořádání akce „Řepský silák“, která se pořádá pod záštitou MČ Praha 17. Akci pořádá SPORTING APIS PRAHA.


II. SOUHLASÍ

s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000, - Kč v rámci pořádání akce „Řepský silák“, která se pořádá pod záštitou MČ Praha 17 a pověřuje starostku podpisem smlouvy

Tisk Export článku do PDF