Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.10
ze dne 10.12.2007

Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy pozemků č.par. 49, 50 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala podnět na změnu Územního plánu hl.m. Prahy, změnu  funkčního využití pozemků č. parc.49, 50 k.ú. Řepy,  SP- sloužící sportu  na funkční využití OB - čistě obytné území

II. nesouhlasí s podnětem

III. doporučuje nadále zachovat pro funkční využití SP - sportu

IV.  ukládá OÚRI a  místostarostovi Kopeckému předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 17 dne  19.12.2007

Tisk Export článku do PDF