Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.12
ze dne 06.03.2008

Usnesení k petici nájemníků objektu Makovského 1140-1145

Rada MČ

I.  byla seznámena s peticí nájemníků čp. 1140-1145 ul. Makovského.


II. bere na vědomí stanovisko kontrolního výboru ZMČ a postupuje petici na jednání ZMČ, s tím, že souhlasí s účastí zástupce nájemníků v komisi pro výběr dodavatele.


III.  ukládá KS  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF