Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.33
ze dne 20.08.2008

Usnesení k opravě hřiště ZŠ Španielova -Dodatek softbalové hřiště

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů na realizaci akce Oprava hřiště ZŠ Španielova -Dodatek softbalové hřiště


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy  Linhart spol.s.r.o, Lhotecká 820, 150 02,  Stará Boleslav,  IČO: 470 521 21, DIČ: CZ 470 521 21, nabídková cena bez DPH 213 848 Kč,  vč. DPH 254 479,12 Kč, dokončení do 30.9. 2008


III. souhlasí s financováním  z fondu obnovy úpravou rozpočtu


IV. ukládá OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis dodatku  smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF