Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.5
ze dne 17.03.2008

Usnesení k  zásadám územního rozvoje kraje hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala zásady územního rozvoje kraje hl.m .Prahy.


II. souhlasí s návrhem zásad územního rozvoje kraje hl.m .Prahy s připomínkou
- do návrhu zásad dopracovat propojení trasy metra A  z Bílé Hory do Zličína , přes Řepy, vyhlášení veřejně prospěšné stavby - dle probíhající změny územního plánu  Z 1924/07
- do návrhu zásad doplnit v bodě 5.1.2.5. Břevnovská radiála text vyznačený kurzívou ve větě …..R6, směrem na východ pokračuje územím Řep a Bílé Hory k Vypichu bez dopravního propojení s ulicí Slánskou, dále pak ………..
- v bodě 5.3.1. Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně vypustit text vyznačený kurzívou ve větě ….. Stávající dráha RWY 13/31 bude využívána ve velmi omezené míře a provoz na ni bude soustředěn pouze v relativně izolovaných časových intervalech, kdy některá z paralelních vzletových a přistávacích drah bude pro nezbytné opravy uzavřena, nebo nastane extrémní meteorologická situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z paralelních drah.
Text věty po úpravě bude následující: Stávající dráha RWY 13/31 bude využívána ve velmi omezené míře a provoz na ni bude soustředěn pouze v relativně izolovaných časových intervalech, kdy nastane extrémní meteorologická situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z paralelních drah


III. ukládá  OÚRI Ing. Filipové vyrozumět odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF