Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.23
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  žádosti pana XY o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I.  projednala žádost pana XY o prominutí poplatků z prodlení ve výši 113.299,- Kč a možnost uzavření splátkové dohody na úhradu dluhu ve výši 191.450,- Kč


II. neschvaluje žádost o prominutí poplatků z prodlení ve výši 113.299,- Kč.


III.  ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF