Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.5
ze dne 05.09.2007

Usnesení k  ubytování v krizovém bytě Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM k délce pobytu v krizovém bytě o vel. 1+k.k.v přízemí domu Bazovského čp. 1120 v městské části Praha 17, manželům XY nejdéle do 31.10.2007. Úhrada za pobyt bude činit 46,23 Kč/m2/měsíc a další poplatky za služby, které vyčíslí správní firma Optimis.


II. doporučuje manželům uzavřít splátkovou dohodu  na úhrady nákladů soudního řízení  ve výši 19.506,-Kč.


III. schvaluje délku pobytu v krizovém bytě o vel. 1+k.k.v přízemí domu Bazovského čp. 1120 v městské části Praha 17, manželům XY nejdéle do 31.10.2007. Úhrada za pobyt je stanovena ve výši 46,23 Kč/m2/měsíc, dále budou uhrazeny příslušné poplatky za služby spojené s ubytováním, které vyčíslí správní firma Optimis.
 

IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF