Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.15
ze dne 17.09.2007

Usnesení k návrhu úpravy vyhlášky hl.m. Prahy č 55/2000 Sb., kterou se vydává statut hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala  návrh úpravy vyhlášky hl.m. Prahy č 55/2000 Sb.


II. souhlasí bez připomínek


III. ukládá OÚRI informovat MHMP -  Odbor územního plánu.

Tisk Export článku do PDF