Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.4
ze dne 10.12.2007

Usnesení k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden - únor 2008

Rada MČ

I. projednala návrh rozpočtového provizoria městské části Praha 17 na období leden - únor 2008  

II. bere na vědomí uvedená pravidla rozpočtového provizoria na období leden - únor 2008

III. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Pravidla rozpočtového provizoria na období leden - únor 2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19.12.2007

Tisk Export článku do PDF