Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.1
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy

Rada MČ

I. nemá připomínky k návrhu znění Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb a nabízení nebo poskytování sexuálních služeb. 
Tisk Export článku do PDF