Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.48
ze dne 19.05.2008

Usnesení k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17

Rada MČ

I. schvaluje následující postup pro zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17:

1. u České spořitelny, a.s. využít služby fiktivní cash-pooling
2. u Československé obchodní banky, a.s. vytvořit individuální termínovaný vklad ve výši 70 000 tis. Kč s dobou trvání vkladu 3 měsíce,na vytvoření individuálního termínovaného vkladu převést finanční prostředky z účtů vedených u České spořitelny, a.s. a to:
ze základního běžného účtu  10 000 tis. Kč
z fondu obnovy majetku        30 000 tis. Kč
z účtu hospodářské činnosti   30 000 tis. Kč

II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části postupovat dle bodu I. tohoto usnesení, termín realizace: červen 2008

Tisk Export článku do PDF