Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.6
ze dne 12.01.2009

Usnesení k nájemní smlouvě na kopírovací techniku s f. VZ REPRO SERVIS

Rada MČ

I. projednala znění nájemní smlouvy s f. VZ REPRO SERVIS na pronájem kopírovacího stroje za paušální poplatek 1Kč za jednu kopii.


II. bere na vědomí, že tato smlouva bude využívána po dobu opravy velkokapacitní kopírky ve vlastnictví úřadu


III. schvaluje uzavření předložené smlouvy


IV. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat předmětnou smlouvu, tajemníkovi zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF