Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.9
ze dne 05.08.2009

Usnesení k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. XY o vel. 2+1 v ul. Nevanova čp. 1079, Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

došlé žádosti do nabídkového řízení vyvěšeného dne 26. 5. 2009 do 24. 6. 2009 na pronájem startovacího bytu č. XY o vel. 2+1 s přísl., I. kat. v ul. Nevanova čp. 1079, Praha 17 – Řepy


II. SCHVALUJE

pronájem startovacího bytu žadateli (obálka č. 2), paní XY, bytem Španielova 1267, Praha-Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM , aby zajistil splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF