Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.37
ze dne 08.07.2009

Usnesení k fotovoltaickým elektrárnám

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s možností investice formou fotovoltaických elektráren na objektech ve vlastnictví M. č. Praha 17


II. UKLÁDÁ

odboru školství a odboru územního rozvoje vytipovat objekty vhodné pro tuto investici a zajistit předběžný souhlas od PRE o povolení instalace fotovoltaické elektrárny pro možnost pokračování v přípravě k vlastní realizaci

Tisk Export článku do PDF