Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.9
ze dne 05.11.2008

Usnesení k finančnímu příspěvku na osobní asistenci pro pana XY, bytem Makovského 1206, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. souhlasí, aby z rozpočtu kapitoly 05-Sociální oblast, paragraf 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), položka 5169 (nákup ostatních služeb) byla uvolněna částka 26 000,- Kč jako příspěvek na osobní asistenci pro pana XY, bytem Makovského 1206, Praha 6 – Řepy.


II. ukládá sociálnímu odboru a ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení.


III. ukládá vedoucí sociálního odboru vytvořit „Koncepci asistenčních služeb na území MČ Praha 17“  ( termín předložení RMČ : únor 2009 )

Tisk Export článku do PDF