Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.16
ze dne 22.07.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1215/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1212 - 1218 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1215/XY v ul. Vondroušova 1215 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněného nájemce paní XY


II. NESOUHLASÍ A NEDOPORUČUJE ZMČ

schválit  prodej b. j. č. 1215/XY v ul. Vondroušova 1215 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která byla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 14.9 ze dne 17. 9. 2008 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1212 - 1218 – prodej IV. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF