Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.14
ze dne 04.06.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1268/X pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1267 až 1269

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1268/X ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1268 v m.č.Praha 17, oprávněným nájemcům manželům XY.


II. nepřijala  výše uvedený návrh.

Tisk Export článku do PDF